Παντογράφος πλασμα-οξυγόνο

Mar 25, 2014 in Εξοπλισμός

Ο Παντογράφος είναι ένα μηχάνημα το οποίο είναι απαραίτητο για την κοπή λαμαρινών. Για την κοπή χρησιμοποιούνται κεφαλές οξυγόνου, πλάσματος ή laser.