Ηλεκτροστατική Βαφή
Ηλεκτροστατική Βαφή
Ηλεκτροστατική Βαφή
Ηλεκτροστατική Βαφή
Ηλεκτροστατική Βαφή
Ηλεκτροστατική Βαφή
Ηλεκτροστατική Βαφή
Ηλεκτροστατική Βαφή
Ηλεκτροστατική Βαφή
Ηλεκτροστατική Βαφή
Ηλεκτροστατική Βαφή
Ηλεκτροστατική Βαφή
Ηλεκτροστατική Βαφή
Ηλεκτροστατική Βαφή
Ηλεκτροστατική Βαφή
Ηλεκτροστατική Βαφή
Ηλεκτροστατική Βαφή
Ηλεκτροστατική Βαφή
Ηλεκτροστατική Βαφή
Ηλεκτροστατική Βαφή
Ηλεκτροστατική Βαφή
Ηλεκτροστατική Βαφή
Ηλεκτροστατική Βαφή
Ηλεκτροστατική Βαφή
Ηλεκτροστατική Βαφή
Ηλεκτροστατική Βαφή
Ηλεκτροστατική Βαφή
Ηλεκτροστατική Βαφή
Ηλεκτροστατική Βαφή
Ηλεκτροστατική Βαφή
Ηλεκτροστατική Βαφή
Ηλεκτροστατική Βαφή
Ηλεκτροστατική Βαφή
Ηλεκτροστατική Βαφή
Ηλεκτροστατική Βαφή
Ηλεκτροστατική Βαφή
Ηλεκτροστατική Βαφή
Ηλεκτροστατική Βαφή
Ηλεκτροστατική Βαφή
Ηλεκτροστατική Βαφή
Ηλεκτροστατική Βαφή
Ηλεκτροστατική Βαφή
Ηλεκτροστατική Βαφή
Ηλεκτροστατική Βαφή
Ηλεκτροστατική Βαφή
Ηλεκτροστατική Βαφή
Ηλεκτροστατική Βαφή
Ηλεκτροστατική Βαφή
Ηλεκτροστατική Βαφή
Ηλεκτροστατική Βαφή
Ηλεκτροστατική Βαφή
Ηλεκτροστατική Βαφή

Η προηγμένη μέθοδος ηλεκτροστατικής βαφής χρησιμοποιεί τον ηλεκτρομαγνητισμό για το άπλωμα και την βέλτιστη εφαρμογή του χρώματος.
Η βαφόμενη επιφάνεια λειτουργεί σαν μαγνήτης για τα σωματίδια του χρώματος τα οποία μόλις φύγουν από το πιστόλι, έλκονται από την επιφάνεια και προσκολλώνται σε αυτή. Τέλος μετά την εφαρμογή, η βαφή ολοκληρώνεται με το φούρνισμα σε υψηλή θερμοκρασία όπου εκεί το χρώμα από πούδρα που είναι, λιώνει και μετατρέπεται σε υγρή βαφή, καθώς στην συνέχεια σκληραίνει και αποκτά δυνατή πρόσφυση στην επιφάνεια.

Η μέθοδος αυτή είναι ασύγκριτα πιο γερή και ανθεκτική σε κρούση, θερμοκρασίες, χημικά και διάβρωση.

Λεπτομέρειες
Like it?
More sharing options

Η προηγμένη μέθοδος ηλεκτροστατικής βαφής χρησιμοποιεί τον ηλεκτρομαγνητισμό για το άπλωμα και την βέλτιστη εφαρμογή του χρώματος. Η βαφόμενη επιφάνεια λειτουργεί σαν μαγνήτης για τα σωματίδια του χρώματος τα οποία μόλις φύγουν από το πιστόλι, έλκονται από την επιφάνεια και προσκολλώνται σε αυτή. Τέλος μετά την εφαρμογή, η βαφή ολοκληρώνεται με το φούρνισμα σε υψηλή…