Τεχνικά χαρακτηριστικά κάμψεως:

  • μέγιστο μήκος λαμαρίνας: 2500 mm
  • μέγιστο πάχος λαμαρίνας: 6 mm
Λεπτομέρειες
Like it?
More sharing options

Τεχνικά χαρακτηριστικά κάμψεως: μέγιστο μήκος λαμαρίνας: 2500 mm μέγιστο πάχος λαμαρίνας: 6 mm