Παντογράφος CNC Plasma/Οξυγόνο
Παντογράφος CNC Plasma/Οξυγόνο
Παντογράφος CNC Plasma/Οξυγόνο
Παντογράφος CNC Plasma/Οξυγόνο
Παντογράφος CNC Plasma/Οξυγόνο
Παντογράφος CNC Plasma/Οξυγόνο
Παντογράφος CNC Plasma/Οξυγόνο

Διαθέτουμε τελευταίας τεχνολογίας Παντογράφο CNC ελεγχόμενο από ηλεκτρονικό υπολογιστή βασισμένο σε τεχνολογία CAD/CAM.
Οι δυνατότητες κοπής μετάλλου είναι πρακτικά ανεξάντλητες.

Μπορούμε επίσης να μετατρέψουμε απλές εικόνες/φωτογραφίες σε μορφή Autocad.

Λεπτομέρειες
  • Διαστάσεις κοπής:3000 x 1500 mm
  • Πάχος κοπής:Οξυγόνο 300 mm - Plasma 30 mm
  • Είδος αρχείων:Autocad DXF 2000
Like it?
More sharing options

Διαθέτουμε τελευταίας τεχνολογίας Παντογράφο CNC ελεγχόμενο από ηλεκτρονικό υπολογιστή βασισμένο σε τεχνολογία CAD/CAM. Οι δυνατότητες κοπής μετάλλου είναι πρακτικά ανεξάντλητες. Μπορούμε επίσης να μετατρέψουμε απλές εικόνες/φωτογραφίες σε μορφή Autocad.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *