Μηχανή Κάμψεως CNC (Στράντζα)
Μηχανή Κάμψεως CNC (Στράντζα)
Μηχανή Κάμψεως CNC (Στράντζα)
Μηχανή Κάμψεως CNC (Στράντζα)
Μηχανή Κάμψεως CNC (Στράντζα)
Μηχανή Κάμψεως CNC (Στράντζα)
Μηχανή Κάμψεως CNC (Στράντζα)
Μηχανή Κάμψεως CNC (Στράντζα)

Η στράντζα κάμψης πλέγματος είναι μηχανή που έχει τη δυνατότητα να διαμορφώνει πλέγματα υποστυλωμάτων και δοκών. Καλύπτει ένα ευρύ φάσμα κάμψεων ανάλογα με τις απαιτήσεις κάθε έργου.
Διαθέτει επιλογή μοιρών που υποστηρίζεται από ηλεκτρονικό σύστημα CNC, με αποτέλεσμα τη σωστή επιλογή καμπυλότητας ανάλογα με τη διάμετρο του μετάλλου που έχει το πλέγμα.

  • μέγιστο μήκος λαμαρίνας: 4000 mm
  • μέγιστο πάχος λαμαρίνας: 12 mm
Λεπτομέρειες
Like it?
More sharing options

Η στράντζα κάμψης πλέγματος είναι μηχανή που έχει τη δυνατότητα να διαμορφώνει πλέγματα υποστυλωμάτων και δοκών. Καλύπτει ένα ευρύ φάσμα κάμψεων ανάλογα με τις απαιτήσεις κάθε έργου. Διαθέτει επιλογή μοιρών που υποστηρίζεται από ηλεκτρονικό σύστημα CNC, με αποτέλεσμα τη σωστή επιλογή καμπυλότητας ανάλογα με τη διάμετρο του μετάλλου που έχει το πλέγμα. μέγιστο μήκος λαμαρίνας:…